Otvorenie nového notárskeho úradu v Seredi

Notárka JUDr. Zuzana Vrtíková oznamuje občanom, že dňom 4. apríla 2022 bol otvorený nový notársky úrad so sídlom Parková 2889/8, 926 01 Sereď. Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 – 16:00

Utorok: 08:00 – 16:00

Streda: 08:00 – 16:00

Štvrtok: 08:00 – 16:00

Piatok: 08:00 – 15:00

po dohode aj mimo úradných hodín.