Odstávka dodávky elektrickej energie – 25.08.2020

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú VŠETKY DOMÁCNOSTI v obci dňa 25.08.2020 v čase od 08.00 hod do 12.00 hod bez dodávky elektrickej energie. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Západoslovenská distribučná, a.s. ospravedlňuje.