Pozvánka na zájazd na termálne kúpalisko Vincov Les 2020

Obec Zemianske Sady a Obec Šalgočka organizujú zájazd na Termálne kúpalisko Vincov les, ktorý sa bude konať vo štvrtok 6. augusta 2020.

Odchod autobusu od autobusových zastávok o 9.oo hodine. Poplatok zájazdu 5 €, doprava hradí OcÚ a to len pre občanov obce Zemianske Sady a Šalgočka. Deti do 3 rokov zdarma. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na OcÚ Zemianske Sady a Šalgočka do 4.8.2020 do utorka do 12.oo hodiny a zaplatiť  poplatok zájazdu.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zverejnením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady a Šalgočka

Farské oznamy od 27. júla do 02. augusta 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. júla do 02. augusta 2020.

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
 4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
 5. Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019
 6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
 7. Návrh spoločenských podujatí v druhom polroku 2020 po Corona kríze – uvítanie detí do života, hodové slávnosti – Šarkaniáda, posedenie s dôchodcami, Mikuláš
 8. Ukončenie činnosti TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Návrh revitalizácie parku pod cintorínom a v objekte kostola
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020 (.pdf)

Deň narcisov špeciál – 31. júl 2020

Občianske združenie Liga proti rakovine oznamuje, že podujatie „Deň narcisov“, ktoré sa tradične organizuje v mesiaci apríl a ktorého účel je podpora onkologických pacientov prostredníctvom dobrovoľného príspevku, sa uskutoční v náhradnom termíne 31. júla 2020 pod názvom „Deň narcisov špeciál“.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa zbierka nebude tento rok vykonávať prostredníctvom dobrovoľníkov. V deň konania 31. júla 2020 je bude možné zakúpiť si narcis v predajniach zúčastnených obchodných reťazcov a pobočkách Slovenskej sporiteľne – generálneho partnera Ligy proti rakovine.

Zároveň bude možné v termíne od 31.7. do 14.8.2020 podporiť zbierku Deň narcisov špeciál aj prostredníctvom Online a SMS zbierky:

 • SMS na 848 (hodnota SMS je 3€)
 • Vkladom na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
 • Virtuálny narcis bude možné získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk

Farské oznamy od 20. do 27. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 20. do 26. júla 2020.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 13. do 19. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. júla 2020.

Čítať ďalej