Farské oznamy od 25. novembra do 1. decembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. novembra do 1. decembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.11.
Svätej Kataríny Alexandrijskej Bojničky
17:00
† Ján Kubička a rodičia
Ut
26.11.
  Dvorníky
18:00
† Emil a Marián Kamendyoví a švagor František
St

27.11.

  Zemianske Sady
17:00
† matka cecília Rybaničová
Št

28.11.

  Bojničky
17:00
za živých a † odberateľov Hlasov
Pi
29.11.
  Dvorníky
18:00
† švagor Ladislav Puhala
So
30.11.
Svätého Ondreja, apoštola Dvorníky
18:00
† Peter a Margita Teššenyoví, r.z.o.s.
Ne

01.12.

1. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Cecília Kamendyoví, s.r.z.o.s
Bojničky
08:45
† rodičia Pokorní, brat Jozef
Šalgočka
09:00
† manžel Alfréd Krajný
Dvorníky
10:30
† Anton Ujlacký, brat Ján, r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Mária Bolečkoví, brat Jozef a s.r.z.o.s.
 • PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ: ŠALGOČKA: 15.12. nedeľa 15:30 – 16:30, BOJNIČKY: 15.12. nedeľa 15:00 – 16:30. DVORNÍKY: 21.12. sobota 9:15 – 11:45.
 • POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV: na budúcu nedeľu pri sv. omšiach podľa zvyku.
 • DVORNÍKY: podielové knihy a kalendáre pre členov SSV sú k dispozícii v sakristii. Cena ročného členského poplatku je 8,- euro.
 • SV. OMŠA S DETSKOU KATECHÉZOU: pozývame rodiny s deťmi na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:30 do Dvorníkov.
 • DVORNIKY: POBOŽNOSŤ KU KRISTOVI KRÁĽOVI dnes o 15:00.
 • ZBIERKA NA PODPORU CHARITY: po sv. omšiach dnešnú nedeľu. Úprimne Pán Boh odmeň za vaše milodary.

Farské oznamy od 18. do 24. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.11.
  Bojničky
17:00
TRNAVSKÁ NOVÉNA
Ut
19.11.
  Dvorníky
18:00
TRNAVSKÁ NOVÉNA
St

20.11.

  Zemianske Sady
17:00
TRNAVSKÁ NOVÉNA
Št

21.11.

Obetovanie Panny Márie Bojničky
17:00
TRNAVSKÁ NOVÉNA
Pi
22.11.
Svätej Cecílie, panny a mučenice
Dvorníky
18:00
† rodičia Tóthoví, brat Jozef
So
23.11.
  Dvorníky
18:00
† Mária Pačesová
Ne

24.11.

34. nedeľa v Cezročnom období

Krista Kráľa

Dvorníky
07:30
† bratia Dušan, Ján a Emil
Bojničky
08:45
† rodičia Karol a Mária Kubičkoví
Šalgočka
09:00
† Anton Lukáč
Dvorníky
10:30
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o požehnanie
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, bratia Fridolín a Jaroslav, synovec Daniel a s.r.z.o.s.
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA 2019: z osobného pozvania otca arcibiskupa na slávenie Trnavskej Novény sme počas trvania novény zrušili sv. omše a všetky pobožnosti v našich chrámoch a pozývame vás v jeho mene na slávenie jednotlivých dní Trnavskej Novény. Počas pracovných dní bude chodiť autobus. Časy odchodov autobusu z farnosti: Zemianske Sady 16:15 zástavka pri kostole, následne Šalgočka zástavka pod kostolom, Dvorníky 16:20 parkovisko pod kostolom a 16:30 Bojničky zástavka pod kostolom. Poplatok za cestovné sú 2,- eurá. Program Trnavskej Novény je k dispozícii na nástenkách a webe farnosti.
 • NEDEĽA KRISTA KRÁĽA: jesenená zbierka na charitu po sv. omšiach.
 • POBOŽNOSŤ KU KRISTOVI KRÁĽOVI – Bojničky, Šalgočka a Zemianske Sady po nedeľných sv. omšiach. Dvorníky – pobožnosť o 15:00.
 • DVORNÍKY: podielové knihy a kalendáre pre členov SSV sú k dispozícii v sakristii. Cena ročného členského poplatku je 8,- euro.
 • SV. OMŠA S DETSKOU KATECHÉZOU: pozývame rodiny s deťmi na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:30 do Dvorníkov.

Desatoro bezpečného seniora

Obec Šalgočka zverejňuje užitočný leták “Desatoro bezpečného seniora”, ktorý obsahuje desať užitočných rád a dôležité telefónne čísla pre prípad, že sa nepovolané osoby snažia zneužiť dôverčivosť seniorov. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.desatoro.sk.

Desatoro bezpečného seniora – leták (.pdf)

Farské oznamy od 11. do 17. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
11.11.
Svätého Martina z Tours, biskupa Bojničky
18:00
† František a Filoména Kocúrikoví, brat Jozef a syn Miroslav
Ut
12.11.
Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka Dvorníky
18:00
† manžel Emil
St

13.11.

  Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE

TRNAVSKÁ NOVÉNA

Št

14.11.

  Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE

TRNAVSKÁ NOVÉNA

Pi
15.11.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE

TRNAVSKÁ NOVÉNA

So
16.11.
  Bojničky
19:00
prosba za zdravie Alžbety Lackovej
Ne

17.11.

33. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Paulína, svokor
Bojničky
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ: za živých a zosnulých obyvateľov obce Bojničky
Šalgočka
09:00
† rodičia Košťányoví, Práznovskí a celá † rodina
Dvorníky
10:30
poďakovanie za dožitých 80. rokov
Zemianske Sady
09:00
† syn Ľuboš Donáth, manžel Ladislav a rodičia
 • DVORNÍKY: ospravedlňujeme sa za presunutie sv. omše, ktorá mala byť v sobotu večer za † manžela Antona Ujlackého, brata Jána a r.z.o.s. . Táto sv. omša bude odslúžená v nedeľu 1.12. o 10:30. Za pochopenie úprimne ďakujeme.
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA 2019: z osobného pozvania otca arcibiskupa na slávenie Trnavskej Novény sme počas pracovného týždňa zrušili sv. omše a všetky pobožnosti v našich chrámoch a pozývame vás v jeho mene na slávenie jednotlivých dní Trnavskej Novény. Počas pracovných dní bude chodiť autobus. Časy odchodov autobusu z farnosti: Zemianske Sady 16:15 zástavka pri kostole, následne Šalgočka zástavka pod kostolom, Dvorníky 16:20 parkovisko pod kostolom a 16:30 Bojničky zástavka pod kostolom. Poplatok za cestovné sú 2,- eurá. Program Trnavskej Novény je k dispozícii na nástenkách a webe farnosti.
 • Naša Obec Dvorníky sa od roku 2011 zapája do pietnej spomienky za obete vojen z I. a II. svetovej vojny. Medzinárodný deň vojnových veteránov si pripomíname vždy 11. 11. o 11. hod. 11. minúte. V tejto tradícii chceme pokračovať aj v tomto roku. Spolu sa stretneme pri pomníku padlých vojakov v centre obce, aby sme vzdali úctu našim rodákom, ktorí sa stali obeťami násilia počas vojen. Týmto Vás pozývame na krátku pietnu spomienku, ktorá sa uskutoční v pondelok 11. novembra o 11. hod. 11. minúte v obci pri pomníku. Aj zvony nášho kostola sa pripoja k zvonom na celom svete, aby takto vzdali česť všetkým, ktorí obetovali to najcennejšie čo mali – svoj život.

Farské oznamy od 4. do 10. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 4. do 10. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
04.11.
Svätého Karola Borromejského, biskupa Bojničky
17:00
† matka Emília Polačiková
Ut
05.11.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Mihinoví
St

06.11.

  Zemianske Sady
17:00
† Mária, Ernest, Johana, František a Evžénia
Št

07.11.

  Bojničky
17:00
† Branislav Barák
Pi
08.11.
  Dvorníky
18:00
† Karol Kadlec, r.z.o.s.
So
09.11.
Výročie posviacky Lateránskej baziliky Dvorníky
18:00
† Cyril Adámik, sestra Anna a s.r.
Ne

10.11.

32. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† manžel Pavol Pavlík
Šalgočka
09:00
poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Remenárovú
POSÁDKA
10:30
HODOVÁ SV. OMŠA za živých a zosnulých obyvateľov Posádky
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví, brat Fridolín a švagrovia
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad sobota 09.11. 2019 o 15:00 Helena Vincová a Štefan Meško.
 • BOJNIČKY: zbierka september 1300,-euro, zbierka október 1080,- euro, dar od svadobčanov 400,- euro, platba za elektroinštaláciu 750,- euro. Plánované práce: v štádiu riešenia realizácia osvetlenia v kostole, plánované práce na jar – odstránenie betónových chodníkov, úprava odtoku dažďovej vody od základov kostola a nové chodníky. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary aj dnes pri zbierke.
 • LITURGIA SLOVA: počas oktávy modlitieb za duše v očistci, v obciach, kde v ten deň nebude sv. omša, bude podľa zvyku liturgia slova. Harmonogram je na nástenke alebo webovej stránke farnosti.
 • FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II.: 17.6. – 20.6. 2020 Rámcový program zájazdu:
  1.deň: odchod autobusu, Kalvária Zebrzydowska, prehliadka baziliky, Odchod do Wadowíc, návšteva rodného domu Jána Pavla II, prehliadka kostola, múzea. Pokračovanie v ceste do Krakowa.
  2.deň: návšteva kostola Božieho Milosrdenstva a kostola Sv.Jána Pavla II, prehliadka starobylého centra mesta, Wawel, kúria, múzeum Jána Pavla
  3.deň: odchod do Čenstochovej, popoludní náboženský program. Pokračovanie v ceste do Lichňa.
  4.deň: Bazilika Matky Božej Bolestnej Kráľovnej Poľska v obci Licheň Starý je najväčší kostol v Poľsku. Päťloďová bazilika bola postavená v rokoch 1994 – 2004 na mieste mariánskych zjavení z 19. storočia. Popoludní odchod na Slovensko s príchodom do Dvorníkov v neskorých večerných hodinách. Využime blížiaci sa čas Vianoc a obdarujme sa skutočným darčekom. Cena 270,- euro. Predbežný záujemcovia prosím zapíšte sa v sakristii do konca decembra.