Farské oznamy od 29. júla do 4. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. júla do 4. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
29.07.
Svätej Marty
(spomienka)
Bojničky
18:00
† Jozef a Magdaléna Nikodémoví
Ut
30.07.
  Dvorníky
18:00
† František a Helena Joštoví, deti, s.r.z.o.s.
St

31.07.

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)
Zemianske Sady
18:00
† rodičia Sedláčkoví, Tóthoví a Emília Patúcová
Št

01.08.

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori
(spomienka)
Bojničky
18:00
† kňaz Jozef
Pi
02.08.
  Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
03.08.
  Dvorníky
18:00
† Jozef a Pavlína Pastorkoví, s.r.z.o.s.
Ne

04.08.

18. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Kamendyoví a syn Ľubomír
Bojničky
08:45
† za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Liškovú
Šalgočka
09:00
† rodičia Jozef a Serafína Mikuloví a † rodina
Dvorníky
10:30
† rodičia, s.r.z.o.s. a brat Jozef
Zemianske Sady
10:30
† syn Ľubomír Krajný
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 02.08.
 • DVORNÍKY: pozývame na brigádu rekonštrukcie náteru oplotenia okolo kostola v sobotu od 09:00 do 12:00. Úprimná vďaka za vami obetovaný čas.

Farské oznamy od 22. do 28. júla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. júla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
22.07.
Svätej Márie Magdalény Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
23.07.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

24.07.

  Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

25.07.

Svätého Jakuba, apoštola Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
26.07.
Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
27.07.
Svätého Gorazda a spoločníkov Bojničky
15:00
SOBÁŠNA SV. OMŠA: KUČERA A VEXLEROVÁ
Ne

28.07.

17. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† otec Karol a s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manželia Činčuroví, r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† rodičia Sedláčkoví, Klištincoví a celá † rodina
Dvorníky
10:30
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Zemianske Sady
10:30
prosba o zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 75 rokov p. Hlavnovej

 

 • Otec Róbert bude počas týždňa na tábore, z tohto dôvodu nebudú sv. omše.V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii otec Juraj na tel. kontakte: 0915 337 037

 

Pozvánka na zájazd do Budapešti

Obec Šalgočka a ONITRANS Vás pozývajú na jednodňový zájazd do Budapešti, ktorý sa uskutoční 16. augusta 2019. Itinerár:

 • O 7:00 hod odchod zo Šalgočky
 • Okolo 10:30 hod príchod do Tropicaria – morské akvárium
 • Voľno v Obchodnom dome Campóna – nákupy, obed
 • Okolo 12:30 hod odchod do centra Budapešti, nám. Hrdinov, navšteva ZOO, možnost ísť do cirkusu, Szecyenyiho kúpeľov, múzea Krasnych umení, Poľnohospodárskeho múzea, kolotoče. 
 • Pri odchode domov o 17:00 hod. prehliadka Andrašiho triedy, Reťazového mosta

Cena zájazdu je 20 EUR. V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca k dispozícii počas celého zájazdu. V cene nie je zahrnuté: Tropicarium = dosp.osoba : 7,70 €, dieťa do 15 rokov,         študenti, dôchodcovia nad 65 rokov : 5,70 € / skupinová cena vstupeniek/ Vstup do ZOO + botanická záhrada individuálna cena približne 8€ pre dospelého a  4€ dieťa. Záujemci sa môžu ZÁVӒZNE prihlásiť do 26. 7. 2019 na Obecnom úrade v Šalgočke.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
 4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2018 audítorskou spoločnosťou
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019 (.pdf)

Farské oznamy od 15. do 21. júla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. júla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.07.
Svätého Bonaventúru Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
16.07.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

17.07.

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta
Zemianske Sady
18:00
na úmysel ordinára
Št

18.07.

  Bojničky
18:00
za Božiu pomoc a ochranu
Pi
19.07.
  Dvorníky
18:00
za farníkov
So
20.07.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

21.07.

16. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Vladimír Mesároš
Bojničky
08:45
† Michal a Hedviga Moravcoví, bratia Michal a Jozef
Šalgočka
09:00
† Štefan a Emília Križanoví, Viliam a Magdaléna Slamkoví a rodičia
Dvorníky
10:30
† ujo Milan a ostatná rodina
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Lukáčoví, Dedičoví a súrodenci
 • Otec Róbert bude pondelok a utorok na miništrantských táboroch MinFa 2019, z tohto dôvodu nebudú sv. omše. V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii na tel. kontakte: 0911 417 300

Farské oznamy od 8. do 14. júla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. júla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.07.
  Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
09.07.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

10.07.

  Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

11.07.

  Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
12.07.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
13.07.
  Dvorníky
11:00
poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu
Ne

14.07.

13. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
poďakovanie za 65 rokov života a prosba o Božiu pomoc
Bojničky
08:45
† Melánia a Peter Lehockí, † rodina Moravcová a Lehotská
Šalgočka
09:00
† rodina Mihalková, Zigová a babka Terézia
Dvorníky
10:30
† starí rodičia a † rodina Vlčková
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Štefan a Júlia Morvayoví, teta Helena, krstní r. Szaboví

Otec Róbert bude počas týždňa na miništrantských táboroch MinFa 2019, z tohto dôvodu nebudú počas týždňa sv. omše. V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii na tel. kontakte: 0911 417 300