Dievča s dvoma vrkočmi po rokoch na návšteve v Šalgočke

Po uvedení príbehu z čias 2. svetovej vojny Kláry Marksteinovej a jej rodičov Bernarda a Jolany Fridmannovcov v encyklopédii spravodlivých v Slovenskom rozhlase redaktorkou Dagmar Mozolovovu sa dostal až k nám do Šalgočky. Vnučka pána Františka kontaktovala pani Kláru a dohodli stretnutie v Šalgočke. O tento hrdinský čin sa zaslúžil pán František Zigo s manželkou Cecíliou rodenou Starostovou a svojimi dvanástimi deťmi, ktorí počas 2. svetovej vojny ukrývali vo veľkej tajnosti túto židovskú rodinu.