Dievča s dvoma vrkočmi po rokoch na návšteve v Šalgočke