Deň detí 2018

Farské oznamy od 27. mája do 3. júna 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Slávnost Najsvätejšej Trojice od 27. mája do 3. júna 2018:

Farské oznamy od 27. mája do 3. júna 2018 (.pdf)

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2018

Obec Šalgočka a Coop Jednota Galanta – predajňa potravín Šalgočka srdečne pozývajú všetky deti na oslavu Medzinárodného dňa detí 2018. Stretneme sa v predvečer tohto sviatku 31. mája 2018 o 17:00 v detskom parku pod kostolom. Príde nás zabaviť aj Šašo Bašo!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovej stránke obce.

 

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že občan Ivan Linka, bytom Šalgočka, má na Obecnom úrade uloženú listovú zásielku. Písomnosť si môže prevziať do 10.06.2018. Po tomto termíne a neprevzatí bude písomnosť vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka (.pdf)