Parte – Mária Lieskovská

Vdp. Stanislav Lieskovský oznamuje:

S radostnou nádejou na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu vám oznamujeme, že naša mamička, manželka a babička Mária Lieskovská (rod. Priadková) nás predišla do večnosti dňa 28. novembra 2016 vo veku 80 rokov. Pohrebný obrad bude v sobotu 3. decembra 2016 o 11:30 na cintoríne v časti Cabaj (pri kostole Najsvätejšej trojice). Zádušná svätá omša bude o 13:00 vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v časti Čápor.

parte-3-12-16