Stavebné povolenie – Daniš Ján

Obecný úrad Šalgočka dodatočne povoľuje stavby – Rodinný dom – novostavba + spevnená plocha – terasa, prístavba k rodinnému domu – garáž a veranda.

Stavebné povolenie – Daniš Ján (.pdf)