Rozpočet obce Šalgočka na rok 2015 – časť výdavky (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2015 - časť výdavky (.pdf)