Oznam o zápise detí do Materskej školy

V mesiaci február sa uskutoční zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014. Vedenie školy žiada rodičov detí, aby si v uvedenom termíne prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. do budovy MŠ. Vyplnené a lekárom potvrdené žiadosti je potrebné vrátiť do MŠ v dňoch od 25. FEBRUÁRA do 1. MARCA 2013.

Lekárske vyšetrenie a odber krvi

Vážený spoluobčan, darca krvi, budúci darca krvi, žiadame Vás, aby ste sa dostavili, na lekárske vyšetrenie a odber krvi dňa 22. februára 2013 (v piatok) na hematologicko-transfúziologické odd. Nemocnice s poliklinikou v Galante, ul. Hodská 373/38.

Doprava je zabezpečená od OcÚ Zemianske Sady o 8.00 hodine. Prineste si občiansky preukaz, preukaz poistenca a ak máte aj preukaz darcu krvi. Osemnásť hodín pred vyšetrením a odberom krvi nejedzte mastné jedlá a nepite alkoholické nápoje. Môžete jesť ľahké jedlá, ktoré neobsahujú tuky,
piť viac čaju a ovocných štiav.

Po odbere krvi Vás pozývame na slávnostný obed. Vďaka menom tých, ktorým Vaša krv vráti zdravie. Pripojte sa k nám.

Miestna skupina červeného kríža Zemianske Sady