Hodina Zeme 2013

Obec Šalgočka sa tento rok opäť zapojí do projektu Hodina Zeme, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. marca 2013 od 20:30 do 21:30. V tomto čase bude vypnuté verejné osvetlenie v obci.