Oznam o zápise detí do Materskej školy

V mesiaci február sa uskutoční zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014. Vedenie školy žiada rodičov detí, aby si v uvedenom termíne prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. do budovy MŠ. Vyplnené a lekárom potvrdené žiadosti je potrebné vrátiť do MŠ v dňoch od 25. FEBRUÁRA do 1. MARCA 2013.