Pozvánka na VI. Obecný Ples

Srdečne Vás pozývame na VI. Obecný ples, ktorý sa uskutoční 19. januára 2013 o 19:30 v kultúrnom dome v Šalgočke. Cena vstupenky je 30 EUR/pár. Vstupenky si môžete zakúpiť u starostky obce (tel. č.: 0915 890 154).

Koncert speváckeho zboru Dúha

28. 12. 2012 v kostole sv. Terézie v Šalgočke bol koncert spoločného speváckeho zboru DÚHA mládeže zo Šalgočky a Zemianskych Sadov. Speváci nám spríjemnili piatkové popoludnie krásnymi vianočnými koledami ale i náboženskými piesnami. Na gitare spevákov sprevádzal vdp. kaplán Ondrej Chrvala aj s hráčkami na husličky Julka Vargová a druhú gitaru Lívia Doležalová. Náš zážitok bol umocnený krásnym prostredím nášho kostola. Ďakujeme za koncert.

Koledovanie Dobrej Noviny

25. 12. 2012 v našej obci chodili koledníci „ DOBREJ NOVINY.“ Boli v dvoch skupinách, jednu viedla pani učiteľka Mgr. Milada Koborová a druhú pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Gabriela Kohýlová. Deti mali pripravené pekné vianočné koledy a básne. Nechýbali ani typické vianočné kostýmy znázorňujúce Sv. rodinu, pastierov a troch kráľov. Ďakujeme za obetavú dobrovoľnícku prácu a prácu s mládežou. Tiež ďakujeme našim občanom, ktorí prijali koledníkov a podporili deti v Afrike.

Poďakovanie za návštevu Vianočného trhu

Zo srdca ďakujeme všetkým čo navštívili vianočný trh sú to ľudia dobrej vôle. Ďakujeme za nákupy, za podporu. Tiež vďaka za výrobky, ktoré sme mohli predávať v prospech dobrej veci – pomôcť našej škole.