Koledovanie Dobrej Noviny

25. 12. 2012 v našej obci chodili koledníci „ DOBREJ NOVINY.“ Boli v dvoch skupinách, jednu viedla pani učiteľka Mgr. Milada Koborová a druhú pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Gabriela Kohýlová. Deti mali pripravené pekné vianočné koledy a básne. Nechýbali ani typické vianočné kostýmy znázorňujúce Sv. rodinu, pastierov a troch kráľov. Ďakujeme za obetavú dobrovoľnícku prácu a prácu s mládežou. Tiež ďakujeme našim občanom, ktorí prijali koledníkov a podporili deti v Afrike.