Koncert speváckeho zboru Dúha

28. 12. 2012 v kostole sv. Terézie v Šalgočke bol koncert spoločného speváckeho zboru DÚHA mládeže zo Šalgočky a Zemianskych Sadov. Speváci nám spríjemnili piatkové popoludnie krásnymi vianočnými koledami ale i náboženskými piesnami. Na gitare spevákov sprevádzal vdp. kaplán Ondrej Chrvala aj s hráčkami na husličky Julka Vargová a druhú gitaru Lívia Doležalová. Náš zážitok bol umocnený krásnym prostredím nášho kostola. Ďakujeme za koncert.