Zoznam zmlúv a dohôd 2012

Obec Šalgočka zverejňuje zoznam zmlúv a dohôd za rok 2012.

Zmluvná stranaPredmetSuma vrátane DPHDátum vyhotoveniaPoznámky
JURA audit, s.r.o., Bratislava, IČO 36237213audit účtovnej závierky za rok 201136015.12.2011DF 99/2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a zák.č.5/2004 Zz151.219.12.2011príspevok na p. Donáthovú
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochra-nu pred povodňami a na rie-šenie následkov mimoriad-nej situácie podľa § 50j zák.č.5/2004 Zz5920.3320.04.2012príspevok na p. Kosmála a p. Mesároša
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vede-ného v evidencii uchádzačov o zamestnanie030.04.2012zamestnanie p. Šimona
ADLER TT s.r.o., Trnava, IČO 36752461zmluva o dielo - výroba a montáž plastových okien na kultúrnom dome532022.05.2012DF 106/2012
Božena Lupová, Šalgočka 49zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti v kat.území Šalgočka6311.06.2012
Mikula Jozef, Šalgočka, IČO 41592760zmluva o dielo - rekonštrukčné práce na dome smútku372011.06.2012DF 102/2012, 109/2012, 126/2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a zák.č.5/2004 Zz310.818.06.2012príspevok na p. Kohýla a p. Práznovskú
EXPREStech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412zmluva o pripojení - poskyto-vanie verejnej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet16,60 € mesačne01.07.2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a zák.č.5/2004 Zz310.823.07.2012príspevok na p. Ficelovú a p. Moravčíkovú
SWIT spol. s r.o., Košice, IČO 31701311zmluva č.R 63/2012 o ročnej údržbe programového vybavenia k programu Evidencia obyvateľstva33.1931.07.2012
Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady, IČO 37838415zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce50013.08.2012príspevok pre ZŠ Zemianske Sady
Peter Rojíček, Šaľa, Narcisová 6, Petra Rojíčková, Šaľa, Narcisová 6zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti v kat.území Šalgočka6608.10.2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a zák.č.5/2004 Zz310.817.10.2012príspevok na p. Mošathovú a p. Majku
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644,Dodatok č.3 k Zmluve č.4/2008 o dielo - predĺženie splatnosti faktúr031.10.2012
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644,Dodatok č.4 k Zmluve č.106/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch - predĺženie splatnosti faktúr031.10.2012