Zmluvy 10/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci október 2012.

Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti medzi Obcou Šalgočka a p. Rojíčkovou, p. Rojíčkom (.pdf)
Dohoda o poskytnutí príspevku medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)