Faktúry 12/2011

Obec Šalgočka v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac december 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúra 225/2011 str. 1 (.pdf)
Faktúra 225/2011 str. 2 (.pdf)
Faktúra 225/2011 str. 3 (.pdf)

Pozvánka na 5. obecný ples v Šalgočke

Obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na 5. obecný ples v Šalgočke, ktorý sa uskutoční 4. februára 2012 o 19:30 hod. v priestoroch kultúrneho domu. Cena vstupenky je 30,- EUR na pár. Do tanca a na počúvanie hrá skupina STOP. Príjemnú zábavu Vám želajú poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Šalgočka.

Galéria obce Šalgočka