Oznámenie o uložení listovej zásielky – Otak Hanna

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 09.12.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Otak Hanna (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Klemensichová

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 20. 11. 2023: Róbert Klemensich, 08.05.1964, Šalgočka 7, Daniela Klemensichová, 11.10.2005, Šalgočka 7, Irena Klemensichová, 11.09.1969, Šalgočka 7, Patrícia Klemensichová, 30.03.1996, Šalgočka 7, Soňa Klemensichová, 03.03.1989, Šalgočka 7.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Šalgočka.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Klemensichová (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lilien Budiašová

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 20. 11. 2023 Lilien Budiašová, 24.06.2019, Šalgočka 7 

Miestom nového trvalého pobytu je  obec Šalgočka.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lilien Budiašová (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 20.11.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Myroslav Sakal

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 20.11.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Myroslav Sakal (.pdf)