Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky

Obec Šalgočka zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 30.09.2023.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

 

 

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Doručenie oznámenia o delegovaní členov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 si môžu zasielať:

  • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Doručenie oznámenia o delegovaní členov (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Informácia pre voliča

Obec Šalgočka zverejňuje informáciu pre voliča k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 30.09.2023.
Čítať ďalej

Referendum 21.01.2023 – Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania

Obec Šalgočka zverejňuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v referende, ktoré sa konalo dňa 21.01.2023.

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v referende – 21.01.2023