VI. Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka, Liptovská Osada

Dňa 6. júla 2013 sa konal v Pustých Sadoch aj za účasti ich dlhoročnej družobnej obce Liptovská Osada.
Zo Šalgočky sa sprievod v žltých tričkách pohol o 16:00 hod smerom k Pustým Sadom. Pri OcÚ v Zemianskych Sadoch sa k nám pripojili ZEMIANSKOSADČANIA s vozom, na ktorom sedela krojovanka s harmonikárom. Vo veľkej horúčave sme aj tak rezko a s radosťou kráčali k svojim priateľom.
Po srdečnom zvítaní sme sa vrhli do športového zápolenia. Súťažné disciplíny sa oproti minulému roku nezmenili, ale zaujímavé boli novým pomenovaním: Hoď a nezabi sa, Slovenská hádzaná, Princezná na koči, Valibuci na placi, Zlatá črievička, Ťahal dedko repku.
Hlavná kultúrna akcia bolo vystúpenie hudobnej skupiny STARMANIA.
Všetci sa zapojili či už spevom alebo tancom a výsledok bola: výborná diskotéka.
Už deň predtým sa konal „Mariášový turnaj“ a na druhý deň pred kultúrno-spoločenskou časťou boli zmiešané futbalové zápasy Pustých Sadov proti hosťom z Liptovskej Osady (starí páni a muži).
Pre deti boli pripravené zábavné atrakcie.

S chuťou sme sa pozabávali, boli sme spokojní a o rok sa stretneme v Zemianskych Sadoch.

Oslavy 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 150. výročie založenia Matice Slovenskej

Dňa 30.júna sa v kultúrnom dome konala slávnostná akadémia. Starostka p. Helena Mesárošová privítala zástupcov zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a prítomných občanov. Príhovorom priblížila život a pôsobenie Cyrila a Metoda na našom území. Svoje umenie na fujare a píšťalách predviedol rodák zo Šalgočky p. Andris.
Vdp. Farár S. Lieskovský svoj prejav začal modlitbou „Otče náš…“ v staroslovienčine. Pripomenul, že Cyril a Metod pred príchodom na Veľkú Moravu zostavili písmo, hlaholiku, a preložili do staroslovienčiny Nový zákon, neskôr ďalšie náboženské, právnické a literárne diela.
Konštantín napísal aj PROGLAS, predslov k svätému evanjeliu, prvú slovanskú báseň.

Máme byť hrdí, že nám predchádzajúci panovníci dožičili zrozumiteľný jazyk a viera sa mohla šíriť nielen Veľkou Moravou, ale sa rozšírila do celej Európy.
Pán Oberhauser z PUSTAKERČANKY ako zástupca Matice Slovenskej vo svojom príhovore vyzdvihol činnosť MATICE v súčasnej dobe.
To, čo starostka v príhovore povedala o živote Cyrila a Metoda, deti zo ZŠ v Zem. Sadoch v scénke názorne zahrali. Bolo to veľmi milé a pekné.
Pustakerčanka bavila ľudí svojimi piesňami a folklórnym pásmom a tiež vynikajúcim harmonikárom až do neskorej noci.
Túto slávnostnú akadémiu sprevádzala výstavka prác žiakov zo ZŠ v Zem. Sadoch na tému „Cyril a Metod“.

Stavanie Mája

Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke Vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie MÁJA pri Kultúrnom dome v Šalgočke dňa 30. 4. 2013 – v utorok o 18.00 hod. Hlad zaženieme výborným gulášom a Cigánskou pečienkou, smäd uhasíme čapovaným pivkom, fajnovým vínkom a inými nápojmi, zatancujeme a zaspievame si s ČIBUKOM až pokiaľ nám budú sily stačiť. Tešíme sa na Vás u nás v Šalgočke!

Deň Zeme

Dňa 20. apríla 2013 sa bude v našej obci sláviť DEŇ ZEME. Stretnutie dobrovoľníkov je o 10.00 hod na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Treba si so sebou priniesť dobrú náladu. Po dobre vykonanej práci bude zaslúžená odmena.

Deň Narcisov

Dňa 12. apríla 2013 sa v našej obci uskutoční DEŇ NARCISOV. Žiaci zo Základnej školy s Materskou školou zo Zemianskych Sadov so svojimi pedagógmi prinesú do našich domácností kvietok nádeje pre ťažko chorých trpiacich na rakovinu. Dobrovoľnú zbierku organizuje Liga proti rakovine ako spoluorganizátor je Obec Šalgočka, COOP Jednota Šalgočka, ZŠ s MŠ Zemianske Sady. ĎAKUJEME.

Výsledky Veľkonočného stolnotenisového turnaja

Dňa 29. marca 2013 na Veľký piatok sa konal STOLNOTENISOVÝ TURNAJ o pohár starostov obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady. Zúčastnilo sa 24 hráčov z týchto obcí. Nechýbala dobrá nálada, skvelé športové výkony. Najlepší hráč a víťaz turnaja sa stal Martin Stranovský, najlepší hráč Šalgovčan bol – Filip Majka, najlepší Zemiansko Sadčan – Miloš Kollár, najlepší Pusto Sadčan – Ferik Mesároš. Najlepšia hráčka v kategórii žien – Katka Súkeníková zo Zemianskych Sadov. Nakoniec sme si všetci pochutnali na langošoch od kuchárky Pavlínky Grmanovej s pomocníčkami Veronikou Mošathovou a Danielou Chalmovskou.