Pozvánka na Uvítanie detí do života narodených v roku 2020

Starostka obce Šalgočka Helena Mesárošová a poslanci Obecného zastupiteľstva Šalgočka srdečne pozývajú rodičov spolu a ich dieťatká na slávnostné Uvítanie detí do života narodených v roku 2020. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 18. júla 2021 o 16:30 v Kultúrnom dome Šalgočka.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií a iného vizuálneho materiálu, ktorý na podujatí môže vzniknúť na webovej stránke obce.