Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (59,90%) a sadzbu poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objedmného odpadu na skládku odpadov v Eur za tonu (15,00 EUR).

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (.pdf)