Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta oznamuje, že Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky na základe rozšírenia Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 03.08.2021 až do odvolania nariaďuje mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky.

Opatrenia sa týkajú:

  • Užívateľov poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II, III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Užívateľov poľovných revírov v poľovných revíroch zaradených v nárazníkovej zóne a v reštrikčnom pásme I podľa časti I prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Užívateľov poľovných revírov v oblastiach zaradených v reštrikčných pásmach podľa časti II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Chovateľov ošípaných (komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy).
  • Súkromných veterinárnych lekárov.

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných – úplné znenie opatrení (.pdf)

Farské oznamy od 9. do 15. augusta 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. augusta 2021.
Čítať ďalej