Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu - úplné znenie (.pdf)