Farské oznamy od 1. do 7. apríla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. apríla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
01.04.   Bojničky
17:00
† vnuk Ivan Nikodém
Dvorníky
18:00
† Vlasta Bojnanská, s.r.z.o.s.
Ut
02.04.
  Dvorníky
18:00
za duše v očistci
St

03.04.

  Šalgočka
17:00
† kmotra Emília Sedláčková
Dvorníky
18:00
† Jozefína a Ján Šípkovskí, † rodina
Št

04.04.

  Zemianske Sady
17:00
† švagor Július a švagrina Božena, synovci Peter, Ľubomír a Milan
Dvorníky
18:00
† Augustín Motešický
Pi
05.04.
  Bojničky
17:00
† Mária Svrbická, celá † rodina
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
06.04.
  Bojničky
08:00
† Eleonóra a Jozef Spáčiloví, s.r.z.o.s.
Dvorníky
18:00
† rodičia Bahelkoví a Polievkoví s.r.o.s.
Ne

07.04.

5. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† Ivan Šramko
Bojničky
08:45
† Michal a Jolana Pavelkoví
Šalgočka
09:00
† rodočia Rudolf a Emília, sestra Marta
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† syn Bohuš Tkáč
  • SPOVEDANIE VO FARNOSTI: spovedať nebudeme ako cez prvopiatočný týždeň, ale nasledovne:
    • DVORNÍKY – spoločná sv. spoveď sobota 13.04. 09:15 – 11:45, prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie v tento piatok na záver sv. omše.
    • BOJNIČKY – spoločná sv. spoveď nedeľa 07.04. od 15:00 – 16:30, tento piatok – prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie na záver sv. omše.
    • ŠALGOČKA a ZEMIANSKE SADY – spoločná sv. spoveď nedeľa 07.04. 15:30 – 16:30 v Šalgočke, prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie na záver sv. omší počas tohto týždňa
  • SPOVEDANIE CHORÝCH: CHORÝCH BUDEME NAVŠTEVOVAŤ PO OSOBNOM DOHOVORE, PROSÍME O ZAHLÁSENIE V SAKRISTII.
  • STRETNUTIE ANIMÁTOROV PRE PRÁCU S MLÁDEŽOU VO FARNOSTI: túto nedeľu o 18:00 fara Dvorníky. Stále platí pozvanie aj pre tých, ktorí o takejto dobrovolnickej aktivite vo farnsti ešte stále uvažovali.
  • DVORNÍKY: pozývame deti na prvé stretko na fare v Dvorníkoch v piatok 05.04. od 16:00 do 17:30

DVORNÍKY – zbierka na rekonštrukciu zvonov: vďaka podpore odsúhlasenej zo strany pána starostu a obecného zastupiteľstva a vďaka vašim milodarom máme po prvom týždni na opravu zvonov 3200 euro ( 2000 euro – preplatenie prác na oprave elektroinštalácie z rozpočtu obce, 1200 euro zbierka veriacich ). S prácami na oprave zvonov sa už ich složením, začalo uplinulý týždeň. Úprimné poďakovanie patrí predstaviteľom našej obce za ich osobný záujem pomôcť a aj vám za vaše milodary. Aj dnes po sv. omšiach budeme v zbieraní prostriedkov pokračovať. Nech vám to dobrotivý Pán odmení svojím požehnaním. Na budúci týždeň budeme opäť o vyzbieraných prostriedkoch a vykonaných prácach informovať. Foto s priebehom prác nájdete aj na webovej stránke farnosti.