Farské oznamy od 31. decembra 2018 do 6. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 31. decembra 2018 do 6. januára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
31.12.
Svätého Silvestra I., pápeža Bojničky
17:00
† rodičia a bratia Šestákoví
Šalgočka
17:00
Poďakovanie Pánu Bohu za jeho milosti a dobrodenia a prosba o požehnanie do roku 2019
Zemianske Sady
17:00
Poďakovanie Pánu Bohu za jeho milosti a dobrodenia a prosba o požehnanie do roku 2019
Dvorníky
18:00
Poďakovanie za 80 rokov života
Ut
01.01.
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Slávnosť
Panny Márie Bohorodičky

Dvorníky
07:30
Prosba o požehnanie a Božiu pomoc pre syna
Bojničky
08:45
† rodičov, súrodencov a starých rodičov
Šalgočka
09:00
† rodičia Veronika a Jozef
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Silvester a Mária Valentoví, František a Paulína Jakuboví
St

02.01.

  Šalgočka
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

03.01.

  Zemianske Sady
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
04.01.
  Bojničky
17:00
† rodičia Číčoví, sestra a ostatná rodina
Dvorníky
18:00
Ku cti Najsvätejšieho Srca Ježišovho
So
05.01.
  Bojničky
08:00
† rodičia Jozef a Emília Nagyoví, starí rodičia z oboch strán
Dvorníky
18:00
† Jozef a Antónia Hudecoví
Ne

06.01.

PRIKÁZANÝ SVIATOK Zjavenie Pána Dvorníky
07:30
Prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Bojničky
08:45
Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Dlhú
Šalgočka
09:00
† rodičia Nemečkoví, Košťányoví a švagriná Eva
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
Poďakovanie za zdravie a Božiu ochranu pre rodinu
  • VIANOČNÝ KONCERT A KOLEDNÍCI: srdečne vás pozývame v dnešnú nedeľu Sv. Rodiny o 15:00 do chrámu v Zemianskych Sadoch na spoločné vianočné posedenie pri koledách a vinšoch. Využime túto príležitosť a pozvanie radovať sa spoločne s daru narodenia nášho Pána.
  • ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA: po sv. omšiach na konci roka je možné za obvyklých podmienok pri speve TeDeum získať pri splnení obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • POŽEHNANIE PRÍBYTKOV: prosíme o nahlásenie záujmu o požehnanie príbytkov v sakristii.
  • POŽEHNANIE VODY, KRIEDY A KADIDLA: počas sv. omší v nedeľu 06.01. sa budú požehnávať sväteniny – voda, krieda a kadidlo, ktoré si môžete vziať do svojich domovov a skrze modlitbu a použitie týchto požehnaných vecí si vyprosovať Božie požehnanie pre svoje domácnosti.
  • CHRÁMOVÝ ZBOR GAUDETE: srdečne vás pozývame na sv. omšu v sobotu 05.01. o 18:00 do farského chrámu v Dvorníkoch, pri ktorej zaznejú spevy chrámového zboru Gaudete zo Serede a po sv. omši vianočné skladby z ich repertoáru. Nenechajte si ujsť tento hudobný a duchovný zážitok.
  • NOVOROČNÁ FARSKÁ OFERA: vaše dary budú použité na doplnenie omšových rúch v chrámoch farnosti, na zakúpenie omšového vína a hostií, obnovu vnútra bohostánkov v obciach Šalgočka a Bojničky a na ostatné potreby pre dôstojný kult nášmu Bohu pri sv. omšiach. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.
  • ADSUM: časopis našich bohoslovcov, 0,50 euro, na stolíku s novinami
  • DO NOVÉHO ROKA NA KOLENÁCH: farský kostol Dvorníky, 23:30 možnosť na Silvestra v adorácii vstúpiť do nového roka na kolenách.