Farské oznamy od 13. do 20. augusta 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 19. nedeľu v cezročnom období od 13. do 20. augusta 2017:

Farské oznamy od 13. do 20. augusta 2017 (.pdf)

Informácia – Týždeň charity vo vašom meste (.pdf)

Pozvánka – Hrdí na rodinu – 19. august 2017 (.pdf)