Návrh rozpočtu

Obec Šalgočka zverejňuje návrh obecného rozpočtu na rok 2017:

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na rok 2017 (.pdf)