Pozdrav z Vatikánu

Náš občan Pavol Daniš navštívil mesto Vatikán. Touto pohľadnicou zároveň pozdravuje celú obec Šalgočka.

pohladnica-vatikan-2016-1