Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 (.pdf)