Farské oznamy od 7. do 15. júna 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 7. do 15. júna 2015:

Farské oznamy od 7. do 14. júna 2015 (.pdf)