Stavanie Mája

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na Stavanie Mája, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2014 o 18:00 pri Obecnom úrade v Šalgočke. Je pripravené bohaté občerstvenie – guláš, cigánska pečienka, čapované pivo, víno, nealko nápoje a dobrá hudba. Tešíme sa na Vás!

Deň Zeme 2014

Starostka obce a obecné zastupiteľstvo v Šalgočke Vás pozývajú na „DEŇ ZEME 2014“, ktorý sa uskutoční 26. apríla o 9.00 hod. Stretneme sa pri Obecnom úrade. Budeme vysádzať stromčeky na verejnom priestranstve za cintorínom, čistiť priekopy okolo cesty od Dvorníkov do Šalgočky. Treba si priniesť zo sebou reflexné vesty.