Farské oznamy od 27. apríla do 4. mája 2014

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. apríla do 4. mája 2014:

Farské oznamy od 24. apríla do 4. mája 2014 (.pdf)