Pozvánka na oslavu 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka

Starostka obce Helena Mesárošová a Obecné zastupiteľstvo Vás pozývajú na oslavu 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. – 13. októbra 2013. Program:

Piatok – 11. október:
17:00 – otvorenie osláv v parku pri kostole zapaľovaním „Svetlonosov“ a prehliadka prác detí a občanov

Sobota – 12. október:
15:00 – stretnutie občanov a rodákov pri budove obecného úradu
15:15 – odhalenie obnovenej hrobky rodiny Gustáva Appela, kladenie vencov a modlitba za zomrelých
16:00 – otvorenie výstavy „Naša obec vtedy a dnes“, poďakovanie za úrodu

Nedeľa – 13. október:
10:30 – slávnostná hodová sv. omša, požehnanie obrazov
14:30 – futbalový zápas
15:00 – 17:00 – výstava v kultúrnom dome
16:00 – 17:00 – dychová hudba pri obecnom úrade

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Oslavy 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka – program (.pdf)