Zmluvy 02/2013

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci február 2013.

Dohoda o poskytnutí príspevku medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Dohoda o poskytnutí príspevku medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)