Dohody 04/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci apríl 2012:

Dohoda medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (1) (.pdf)
Dohoda medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (2) (.pdf)