Zrušenie hrobového miesta A – 216

Obecný úrad Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou na základe žiadosti pani Lenky Košmidrovej, bytom Na Vyhlídce 709/12, Horní Těrlicko, zo dňa 19.06.2023 týmto vydáva súhlas na zrušenie hrobového miesta na cintoríne v Šalgočke: Hrob č. A – 216, zosnulý: Štefan Szöcs

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Yurii Pizniak

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 03.07.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Yurii Pizniak (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 20.06.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Otak Hanna

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 19.06.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Otak Hanna (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 15.05.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka (.pdf)