Návrh záverečného účtu za rok 2019

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Záverečného účtu za rok 2019.

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2019 – návrh (.pdf)

Plnenie príjmov za rok 2019 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2019 (.pdf)