Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky – opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o uzatvorení maloobchodných prevádzok – Úplné znenie (.pdf)

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o uzatvorení maloobchodných prevádzok - Úplné znenie (.pdf)