Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť príjmy – úpravy (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 - časť príjmy - úpravy (.pdf)