Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť Príjmy (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 - časť Príjmy (.pdf)