Zmluvy 06/2013

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci jún 2013.

Dohoda o aktivačnej činnosti medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Dohoda o aktivačnej činnosti medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)