Zmluvy 05/2013

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci máj 2013.

Zmluva o audite medzi spoločnosťou JURA audit s.r.o. a Obcou Šalgočka (.pdf)