Zápis žiakov do 1. ročníka

Obecný úrad v Šalgočke vám oznamuje že zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2013/2014 bude 5.2.2013 od (14:00 do 16:00 hod). Potrebné je priviesť dieťa, predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a zaplatiť poplatok 25€ ako zápisné do školy.