Zasielanie obecných oznamov e-mailom

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že zavádza bezplatnú službu zasielania obecných oznamov cez internet na mail. Preto žiadame občanov, ktorí majú záujem využívať túto službu, aby nám oznámili svoju mailovú adresu, na ktorú im budeme tieto oznamy zasielať.