Výstavba nájomných rodinných domov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že v obci sa plánuje výstavba 12. nájomných rodinných domov v lokalite za cintorínom. Záujemci, sa môžu o podrobnostiach informovať na obecnom úrade alebo u starostky obce do 15.11.2012.