Výmena jódových profilaktík

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že od 15. 10. 2012 do 19. 10. 2012 od 8.00 hod – 14.30hod. sa budú vymieňať jódové profilaktiká t. j. jódové tablety,ktoré máte doma pre prípad jadrovej havárie a majú sa užiť len v prípade tejto havárie na výzvu príslušných orgánov civilnej ochrany, ktorým bude končiť doba respirácie za nové. Treba priniesť zo sebou staré tabletky a občiansky preukaz. Na požiadanie občanom budú doručené pracovníkmi OcU.